Η «First Runner» αναδείχθηκε προτιμητέος επενδυτής στη διαγωνιστική διαδικασία για την εταιρεία «Παγωτά Δωδώνη»

Αναδείχθηκε προτιμητέος επενδυτής στη διαγωνιστική διαδικασία για την εταιρεία Παγωτά Δωδώνη, η οποία ολοκληρώθηκε επιτυχώς, η επενδυτική εταιρεία συμμετοχών First Runner.

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία διεξήχθη επιτυχώς, η επενδυτική εταιρεία συμμετοχών First Runner αναδείχθηκε προτιμητέος επενδυτής για την εταιρεία Παγωτά Δωδώνη. Η προσφορά της First Runner (συμφερόντων του Αλέξανδρου Κατσιώτη, βασικού μετόχου της εταιρείας ΕΛΓΕΚΑ) κρίθηκε ως η προτιμητέα εκ μέρους των πιστωτών, με σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και υπογραφής των συμβάσεων πώλησης των κοινοπρακτικών και διμερών δανείων της εταιρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τους επόμενους μήνες η First Runner σε συνεργασία με τη συμβουλευτική εταιρεία Value Partners, θα αναπτύξει το επιχειρηματικό σχέδιο με σκοπό τη δυναμική επανεκκίνηση της Παγωτά Δωδώνη και τη διεκδίκηση μεγαλύτερου μεριδίου στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία του παγωτού.

Στο πλαίσιο αυτό και στοχεύοντας στην δημιουργία μεγαλύτερων ευκαιριών στον κλάδο, θα καθοριστεί και το ύψος των επενδύσεων που θα δρομολογηθούν από τη First Runner για την ανάκαμψη της Παγωτά Δωδώνη.

 

 

Η εταιρεία First Runner

Η επενδυτική εταιρεία First Runner ιδρύθηκε στις 27/03/2020 και έχει νομικό τύπο «Α.Ε.» (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ). Η διαχειριστική ομάδα της εταιρίας απαρτίζεται από έμπειρα και καταξιωμένα στελέχη, τα οποία στο παρελθόν κατείχαν σημαντικές θέσεις τόσο στον κλάδο τροφίμων και ποτών όσο και σε αυτό των επενδύσεων.

Η εταιρία έχει ως βασικό σκοπό το σχεδιασμό και τη συμμετοχή σε ευρείες αναπτυξιακές επενδύσεις σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται κυρίως στον κλάδο τροφίμων και ποτών.