Συγχωνεύτηκε με τη μητρική «Venetico Holdings» η «Vivartia»

Κατά τη διάρκεια της έκτακτης γενικής συνέλευσής της, η εταιρεία τροφίμων Vivartia, ανακοίνωσε τη συγχώνευσή της με τη μητρική της εταιρεία, Venetico Holdings.

 

Οι λεπτομέρειες

Η μητρική της εταιρεία «Venetiko Holdings» αποτελεί την εταιρεία που είχε συστήσει το αμερικανικό fund CVC και είχε εξαγοράσει περί το 70% της γαλακτοβιομηχανίας «Δωδώνη». Έτσι με τη συγχώνευση αυτή η γαλακτοβιομηχανία ΔΕΛΤΑ (η οποία ανήκει στη Vivartia) και η Δωδώνη βρίσκονται πλέον και τυπικά υπό ενιαίο σχήμα.

 

Μάλιστα, η συγχώνευση των δύο εταιρειών, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ουσιαστικά εξυπηρετεί την απλοποίηση των λειτουργιών του Ομίλου, ενώ η συγχωνευμένη εταιρεία διατηρεί την επωνυμία Vivartia Συμμετοχών.

 

Το (νέο) Διοικητικό Συμβούλιο

To νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους εξής:

  • Θρουβάλας Παναγιώτης, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
  • Παπανικολάου Αθανάσιος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
  • Φωτακίδης Αλέξανδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Ρόκας Κωνσταντίνος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Σερέτης Νικόλαος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  • Παπαγιάννης Σπυρίδων, Εκτελεστικό Μέλος
  • Κατσιδονιώτη Δήμητρα, Εκτελεστικό Μέλος
  • Κυπριανίδης Αναστάσιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος