Η ΑΑΔΕ δέσμευσε χιλιάδες λίτρα αιθυλικής αλκοόλης στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δέσμευσαν σημαντική ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Το συνολικό ύψος των διαφυγόντων δασμών και φόρων ανέρχεται στο ποσό των 220.000 ευρώ.

 

Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δέσμευσαν σημαντική ποσότητα αιθυλικής αλκοόλης στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Ρέντη. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Αττικής σε συνεργασία με το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο και την Οικονομική Αστυνομία, μετά από παρακολούθηση, πραγματοποίησαν αιφνιδιαστικό έλεγχο σε εταιρεία μεταφορών, στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

 

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν έξι (6) παλέτες που περιείχαν 7.200 λίτρα αιθυλικής αλκοόλης, σε πλαστικά δοχεία των 10 λίτρων. Κατόπιν χημικής εξέτασης, που πραγματοποιήθηκε από το Γενικό Χημείο, διαπιστώθηκε ότι τα δοχεία περιείχαν αιθυλική αλκοόλη με αλκοολικό τίτλο 96,5% Vol. Το συνολικό ύψος των διαφυγόντων δασμών και φόρων ανέρχεται στο ποσό των 220.000 ευρώ.