Μειώθηκαν οι πελάτες της ΔΕΗ με ληξιπρόθεσμες οφειλές – 50% λιγότεροι μέσα σε 4 χρόνια

Λιγότεροι κατά 50 %, μέσα σε 4 χρόνια, οι πελάτες της ΔΕΗ με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

 

Το ποσοστό των πελατών της ΔΕΗ με ληξιπρόθεσμες οφειλές φαίνεται πως μειώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, παρά τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης που είχαν ως αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών του ρεύματος.

 

Οι πελάτες της ΔΕΗ με ληξιπρόθεσμες οφειλές, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της επιχείρησης που έχει στη διάθεσή του το ΑΠΕ, ήταν τον Ιούνιο εφέτος το 20,6% του συνόλου, έναντι:

 

-23,1% τον Ιούνιο του 2021

-26,2% τον ίδιο μήνα του 2020

-26,4 % το 2019

-30,2% τον Ιούνιο του 2018

 

Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι σε σχέση με το 2022, το 2018 ήταν 50% περισσότεροι οι πελάτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές, παρά το γεγονός ότι οι τιμές του ρεύματος από το φθινόπωρο του 2021 και μετά έχουν αυξηθεί εξαιτίας της διεθνούς κρίσης.

 

Το γεγονός της συγκράτηση του ποσοστού των πελατών με ληξιπρόθεσμα χρέη προς τον μεγαλύτερο προμηθευτή αποδίδεται από κάποιους σε σειρά παραγόντων όπως:

  • Οι επιδοτήσεις που παρέχει η Πολιτεία μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης προς τους καταναλωτές ρεύματος
  • Οι εκπτώσεις που εφαρμόζει η ΔΕΗ
  • τα προγράμματα σταθερού τιμολογίου αλλά και τα προγράμματα διακανονισμού για τις επιχειρήσεις