Ξεκινά η καταγραφή των POS για την πάταξη της φοροδιαφυγής – Όλες οι λεπτομέρειες

Ξεκινά από σήμερα η καταγραφή των POS από τους παρόχους, ενώ στις 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να γίνει η πρώτη ενημέρωση των επιχειρήσεων για το ηλεκτρονικό μητρώο.

 

Ξεκινά από σήμερα, Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου, η καταγραφή των POS από τους παρόχους, ενώ η πρώτη ενημέρωση των επιχειρήσεων για το ηλεκτρονικό μητρώο που θα συσταθεί αυτόματα με βάση τις πληροφορίες που θα στείλουν οι πάροχοι αναμένεται να γίνει την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου.

 

Πιο αναλυτικά, από τους επαγγελματίες – χρήστες των POS ζητείται απλώς η επιβεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων, καθώς μέσω του μητρώου, κάθε «μηχανάκι» στην αγορά αποκτά «ονοματεπώνυμο» με πλήρη στοιχεία των Χρηστών Υπηρεσιών Πληρωμών, από ΑΦΜ και επωνυμία έως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του POS και βέβαια τον τραπεζικό λογαριασμό με τον οποίο συνδέεται.

 

Όσον αφορά τα «ξένα» POS, καμιά εξαίρεση δεν θα υπάρχει για αυτά. Μάλιστα ορισμένα από τα στοιχεία που απαιτείται να δηλωθούν είναι η επωνυμία, ο αριθμός φορολογικού μητρώου αλλοδαπής ή άλλος λειτουργικά ισοδύναμος αριθμός ταυτοποίησης, και η χώρα καταστατικής έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης Παρόχου Μέσων Πληρωμών αλλοδαπής.

 

Με τη εν λόγω διαδικασία καταγραφής όλων των POS, οι ελεγκτές θα έχουν διαθέσιμα στην οθόνη του υπολογιστή τους όλα τα στοιχεία που χρειάζονται. Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές πριν επισκεφθούν για έλεγχο τις επιχειρήσεις θα γνωρίζουν:

 • Τον αριθμό των τερματικών που αυτές διαθέτουν,
 • Ποια είναι δηλωμένα και,
 • Ποια χρησιμοποιούνται νόμιμα ή παράνομα

 

Έτσι λοιπόν, εφόσον ολοκληρωθεί η διασύνδεση POS – ταμειακών, από τους πρώτους μήνες του 2024 τα πληκτρολόγια των POS θα κλειδώνουν και θα ανοίγουν μόνο εφόσον εκδοθεί μια και μοναδική απόδειξη.

 

Έως το τέλος του έτους πάντως, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας φιλοδοξεί να έχει ψηφίσει και διάταξη με την οποία θα επεκτείνεται η υποχρεωτική εγκατάσταση POS σχεδόν σε όλη την αγορά, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Όπως ορίζει απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, τα ενεργά POS των επιχειρήσεων θα δηλώνονται αυτοματοποιημένα, μέσω διεπαφής (API), ανά δεκαήμερο:

 

 • Από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών που εκκαθαρίζουν συναλλαγές που εξοφλούνται με τη χρήση καρτών πληρωμής και:
 • Από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών που παρέχουν, εγκαθιστούν και διαχειρίζονται τερματικά μηχανήματα POS.
 • Στην περίπτωση των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών, ως ημερομηνία πρώτης εφαρμογής της σχετικής υποχρέωσης ορίζεται η 22α Σεπτεμβρίου 2023 με υποβαλλόμενα στοιχεία τα σχετικά με τα ενεργά Μέσα Πληρωμών κατά την 10η Σεπτεμβρίου 2023.
 • Για το χρονικό διάστημα από τις 11 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, οι σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται έως και την 5η Οκτωβρίου 2023.
 • Στην περίπτωση των Παρόχων Μέσων Πληρωμών ως ημερομηνία πρώτης εφαρμογής της σχετικής υποχρέωσης ορίζεται η 26η Σεπτεμβρίου 2023 με υποβαλλόμενα στοιχεία τα σχετικά με τα ενεργά Μέσα Πληρωμών κατά την 10η Σεπτεμβρίου 2023.
 • Για το χρονικό διάστημα από τις 11 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, οι σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται έως και την 5η Οκτωβρίου 2023.

 

Η διαβίβαση των στοιχείων από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και Παρόχους Μέσων Πληρωμών, λαμβάνει χώρα:

 • Έως και την 15η ημέρα εκάστου μήνα με χρονικό διάστημα αναφοράς την 1η έως και την 10η ημέρα του ιδίου μήνα.
 • Έως και την 25η ημέρα εκάστου μήνα με χρονικό διάστημα αναφοράς την 11η έως και την 20ή ημέρα του ιδίου μήνα.
 • Έως και την 5η ημέρα του επόμενου μήνα, με χρονικό διάστημα αναφοράς την 21η έως την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.

 

Από την πλευρά τους, οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν POS:

 • Από την 29η Σεπτεμβρίου 2023, λαμβάνουν γνώση των ενεργών POS τους, που έχουν δηλωθεί γι’ αυτές στο Μητρώο POS από τους Παρόχους. Η είσοδος στο Μητρώο γίνεται στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή: Μητρώο και Επικοινωνία/Στοιχεία Επιχείρησης.
 • Υποχρεούνται, από τις 11 έως τις 30 Οκτωβρίου 2023 να υποβάλουν δήλωση για την τυχόν διόρθωση της εικόνας των ενεργών POS που διαθέτουν κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2023.
 • Εφεξής, υποχρεούνται, από την 11η έως και την τελευταία ημέρα κάθε μήνα, να υποβάλλουν δήλωση για τις μεταβολές του προηγούμενου μήνα, εφόσον αυτές δεν έχουν δηλωθεί από τους Παρόχους, καθώς και για την επικαιροποίηση ή τυχόν διόρθωση των δηλωθέντων στοιχείων.