Κατέθεσε πρόταση νόμου για μπλόκο στην κάθοδο Κασιδιάρη το ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση νόμου με την οποία θα μπλοκαριστεί η κάθοδος του Ηλία Κασιδιάρη στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου.

 

Το σοσιαλδημοκρατικό ελληνικό πολιτικό κόμμα, που αποτελεί την κύρια συνιστώσα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσε πρόταση νόμου με την οποία θα μπλοκαριστεί η κάθοδος του Ηλία Κασιδιάρη στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου.

 

Συγκεκριμένα όπως έγινε και στις εθνικές εκλογές το ΠΑΣΟΚ προτείνει τον αποκλεισμό εκλογιμότητας ορισμένων συνδυασμών υποψηφίων στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, για λόγους προστασίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Μάλιστα στην εν λόγω περίπτωση η κατάθεση της πρότασης νόμου για το ζήτημα αυτό σχετίζεται και με λόγους προστασίας του κύρους των Αρχών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, εάν ο υποψήφιος δήμαρχος ή περιφερειάρχης των συνδυασμών αυτών ή ο πραγματικός επικεφαλής τους έχει καταδικασθεί για εγκλήματα με ιδιαίτερη πολιτική απαξία.

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ δύναται στο άρθρο 15§8 του ν. 4804/2021 να προστεθεί νέα παράγραφος 15§8Α που έχει ως εξής:

  • 15§8Α «Δεν επιτρέπεται δήλωση συνδυασμών των οποίων ο υποψήφιος δήμαρχος ή ο πραγματικός επικεφαλής τους έχει καταδικασθεί σε οποιονδήποτε βαθμό σε κάθειρξη για τα αδικήματα των Κεφαλαίων 1-6 του Δεύτερου Βιβλίου του Ποινικού Κώδικα, ή σε οποιαδήποτε ποινή για τα εγκλήματα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που επισύρουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης».

 

  • «Αποκλεισμός εκλογιμότητας συνδυασμών στις εκλογές για την ανάδειξη Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών»

 

Η Αιτιολογική Έκθεση

Όπως έχει δεχθεί και το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου Α Πολιτικό Τμήμα στις δύο βαρυσήμαντες αποφάσεις του υπ’ αριθμόν 8/2023 και 95/2023, ο εκλογικός νομοθέτης έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να μην επιτρέπει τη χρήση των δικαιωμάτων εκλογικής συμμετοχής με σκοπό τη διάβρωση των φιλελεύθερων και δημοκρατικών θεσμών. Η συνταγματική αυτή επιταγή για την αυτοπροστασία της δημοκρατίας δεν ισχύει μόνο στο επίπεδο της εθνικής πολιτικής αντιπροσώπευσης δια μέσου των βουλευτικών εκλογών, αλλά και στο επίπεδο της τοπικής πολιτικής αντιπροσώπευσης δια μέσου των εκλογών για την ανάδειξη των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών, δεδομένου ότι οι Δήμοι και οι Περιφέρειες αποτελούν αρθρώσεις της δημοκρατικής μορφής του Κράτους κατά την έννοια του 1§1 Συντ.

 

Μάλιστα, ειδικώς όσον αφορά τις Αρχές των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ο εκλογικός νομοθέτης έχει περιθώρια μεγαλύτερης διακριτικής ευχέρειας κατά τον καθορισμό των κωλυμάτων εκλογιμότητας ή των προϋποθέσεων αποκλεισμού εκλογιμότητας καθώς και των ασυμβίβαστων, σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές, αφού το άρθρο 102 §2 Συντ. που ρυθμίζει τα σχετικά με την εκλογή των Αρχών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συνοδεύεται από επιφύλαξη νόμου («όπως νόμος ορίζει»), στην οποία τίθεται ως εγγυητικός όρος ο σεβασμός των αρχών της καθολικότητας και της μυστικότητας της ψηφοφορίας, ενώ η σχέση μεταξύ ενεργητικού και παθητικού εκλογικού δικαιώματος κατά τα άρθρα 51§3 και 55§1 Συντ., καθώς και τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα των Βουλευτών (άρθρα 55 έως 57 Συντ.), μπορούν να ρυθμιστούν διαφορετικά στην περίπτωση των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Στο πλαίσιο αυτό ο εκλογικός νομοθέτης μπορεί να θεσπίσει αποκλεισμό εκλογιμότητας ορισμένων συνδυασμών υποψηφίων στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, όπως το έχει ήδη πράξει για τις βουλευτικές εκλογές, για λόγους προστασίας του δημοκρατικού πολιτεύματος, στη συγκεκριμένη δε περίπτωση και για λόγους προστασίας του κύρους των Αρχών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, εάν ο υποψήφιος δήμαρχος ή περιφερειάρχης των συνδυασμών αυτών ή ο πραγματικός επικεφαλής τους έχει καταδικασθεί για εγκλήματα με ιδιαίτερη πολιτική απαξία.