Συρρίκνωση ζημιών και αύξηση κερδών για την Express Inc.

Οι ζημιές στο τρίμηνο μέχρι την 1η Μαΐου διαμορφώθηκαν στα 45,7 εκατ. δολάρια ή 70 σεντς ανά μετοχή, έναντι των 154,1 εκατ. δολαρίων ή 2,41 δολάρια ανά μετοχή πριν από ένα χρόνο.

Εάν αφαιρεθούν τα έκτακτα, οι προσαρμοσμένες ζημιές ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 55 σεντς, έναντι εκτιμήσεων για ζημιές 58 σεντς.

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν 64,4% στα 345,8 εκατ. δολάρια, έναντι εκτιμήσεων για 322,9 εκατ. δολάρια.

Οι συγκρίσιμες πωλήσεις αυξήθηκαν 11%, χαμηλότερα των εκτιμήσεων για 59,1%, καθώς η ζήτηση από το διαδίκτυο αυξήθηκε περισσότερο από 40% και οι συγκρίσιμες πωλήσεις στα καταστήματα μειώθηκαν 19%.

Το μεικτό περιθώριο βελτιώθηκε στο 22,8% των καθαρών πωλήσεων μετά από το -22% πριν από έναν χρόνο.

Η εταιρεία αναμένει ότι οι συγκρίσιμες πωλήσεις θα βελτιωθούν διαδοχικά σε όλη τη διάρκεια του έτους.