Καταρρίπτει τη λεγόμενη “γυάλινη οροφή” η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Σε ολικό μετασχηματισμό προχώρησε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB τους τελευταίους μήνες, εντάσσοντας στο προσωπικό της από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα, περισσότερα από 70 νέα στελέχη με εξαιρετικά ακαδημαϊκά προσόντα. Για την επιλογή στελεχών δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην ισομερή στελέχωση μεταξύ των φύλων σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα.

Εκτός της  κυρίας Αθηνάς Χατζηπέτρου -προέδρου και διευθύνουσας συμβούλου, επιλέχθηκαν γυναίκες όπου στις μισές σχεδόν δόθηκαν θέσεις διευθυντών και προϊσταμένων (14 γυναίκες σε σύνολο 29 θέσεων), ενώ στο γενικό σύνολο δόθηκαν θέσεις 112 εργαζομένων, διαμορφώνοντας έτσι το ποσοστό των γυναικών στην επιχείρηση στο 47,3%.

Ο νέος μετασχηματισμός -σύμφωνα με τη διοίκηση της ΕΑΤ, καταρρίπτει τη λεγόμενη “γυάλινη οροφή” (glass ceiling), κάθε εμπόδιο δηλαδή διακρίσεων στον εργασιακό τομέα όσον αφορά τις γυναίκες.

Άξιο υπενθύμισης είναι το γεγονός ότι πρόγονος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ήταν το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε), μία εταιρία ανώνυμη του ελληνικού Δημοσίου. Εν συνεχεία, συστάθηκε το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), το οποίο μετεξελίχθηκε στη σημερινή ΕΑΤ.

Η ΕΑΤ από την αρχή της πανδημίας -στις αρχές του 2020, έχει χρηματοδοτήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις με περισσότερα από 1 δισ. ευρώ, ενώ οι συνολικές χρηματοδοτήσεις μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου είχαν φτάσει στα 8,2 δισ. ευρώ, σε περίπου 40.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη ο γ’ κύκλος του εγγυοδοτικού προγράμματος Covid-19, με την παροχή εγγυήσεων προς τις τράπεζες και χρηματοδότηση και αναχρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως και το Ταμείο ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ που αφορά στην ενίσχυση της ρευστότητας επιχειρήσεων που έχουν αναλάβει την εκτέλεση έργου ή μελέτης δημοσίου συμφέροντος, μέσω παροχής εγγυήσεων προς τα τις τράπεζες, για τη χορήγηση δανείων κεφαλαίου κίνησης και με δυνατότητα εκταμίευσης την 31η Δεκεμβρίου 2021.