Στην Ελλάδα έρχεται η TÜV NORD για να δημιουργήσει ένα από τα 4 εξειδικευμένα κέντρα ιατροτεχνολογικών προϊόντων παγκοσμίως.

Ο διεθνής οργανισμός πιστοποίησης TÜV NORD επέλεξε την Ελλάδα για να δημιουργήσει ένα από τα τέσσερα εξειδικευμένα κέντρα ιατροτεχνολογικών προϊόντων παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού, το νέο αυτό κέντρο -που πρόκειται να δημιουργήσει, θα καλύπτει τις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Medical Device Regulation (MDR) EU 2017/745, ο οποίος έχει τεθεί σε εφαρμογή από το Μάιο του 2021 και αφορά τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Η TÜV HELLAS (TÜV NORD) για το σκοπό αυτό και με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και κοινοποίησης κατά MDR (EU) 2017/745 του Κοινοποιημένου Οργανισμού TUV NORD Cert GmbH 0044, προγραμμάτισε μια ενημερωτική Ημερίδα στην πόλη της Αθήνας, με θέμα τις βασικές απαιτήσεις του Κανονισμού, τις Διαδικασίες Αξιολόγησης Συμμόρφωσης, (Conformity Assessment Procedures) και την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού.

Σημειώνεται ότι το εν λόγω κέντρο, TÜV HELLAS (TÜV NORD) Medical, στελεχώνεται από προσωπικό με πολυετή εμπειρία στον τομέα της αξιολόγησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων και σχετικών συστημάτων ποιότητας. Επιπλέον, τα στελέχη του κέντρου, για να διασφαλίσουν την συνεχή ανανέωση της γνώσης, της εμπειρίας και της εκπαίδευσης μέσα στον Όμιλο, συμμετέχουν στις διεθνείς επιστημονικές και τεχνικές επιτροπές της TÜV NORD Group Medical Device International.

Τέλος, σχετικά με την τοποθεσία των υπολοίπων τριών κέντρων του Ομίλου-πέραν της Ελλάδας, αυτά βρίσκονται στη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Πολωνία.